Please upgrade your browser

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 1. H υπηρεσία Celllyobi προσφέρει περιεχόμενο προς χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου. Η συνδρομή ισχύει για απεριόριστο χρόνο και ενεργοποιείται μόλις εισάγετε επιτυχώς στη ιστοσελίδα της υπηρεσίας τον τυχαίο κωδικό ΡΙΝ που σας στέλνεται δωρεάν από την υπηρεσία στο κινητό σας όταν συμπληρώσετε τον αριθμό του κινητού σας που είναι το πρώτο στάδιο (από τα δύο) για την έναρξη της υπηρεσίας. Η χρέωση γίνεται με κάθε λήψη μηνύματος από το 54033 . Το κόστος της υπηρεσίας δεν ξεπερνά τα €24,60 ανά μήνα και η χρέωση γίνεται με 12 γραπτά μηνύματα από το 54033 (€2,08 ανά μήνυμα *3 ανά εβδομάδα). Οι δωρεάν πληροφορίες (κωδικός επιβεβαίωσης, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση συνδρομής, κλπ.) αποστέλλονται στον συνδρομητή από τον κωδικό 54033. Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση μηνύματος που αποστέλλεται από τον χρήστη στον συγκεκριμένο κωδικό. Θα λαμβάνετε3 χρεώσιμα μηνύματα από το 54033 ανά εβδομάδα με διαδικτυακό σύνδεσμο (Link) για περιεχόμενο για κινητά. Η διαγραφή από την υπηρεσία γίνεται άμεσα στέλνοντας STOP GAME στο 54033 . Για τη συμμετοχή στην υπηρεσία πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 ετών ή να έχεις τη συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων. Όλα τα προβαλλόμενα εμπορικά σήματα και λογότυπα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Πάροχος Περιεχομένου/Διαφημιστικής Προώθησης: Pinico BV, Διεύθυνση: Cruquiuskade 251, 1018 AM, Άμστερνταμ Ολλανδία. Εξυπηρέτηση πελατών: info.gr@ccsupport.biz. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Η «Ιστοσελίδα») ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΝΑΙ» ΟΤΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

  Οι εν λόγω Όροι αποτελούν τους όρους ενός συμφωνητικού («Συμφωνητικό») μεταξύ εσάς και της εταιρείας Pinico BV (η «Εταιρεία») η οποία ελέγχει την από εσάς χρήση της Ιστοσελίδας και των Λήψεων (όπως προσδιορίζονται κατωτέρω) από την Ιστοσελίδα (συνολικά, η«Υπηρεσία»).

  Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς αντιστοιχεί με (α) ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει το παρόν Συμφωνητικό και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους Όρους του, (β) ότι εσείς είστε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται για τον ασύρματο λογαριασμό που σχετίζεται με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που παρέχετε, (γ) ότι εσείς είστε υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται μέσω του εν λόγω ασύρματου λογαριασμού, και (δ) ότι είσαστε τουλάχιστον 18 ετώνή έχετε τη συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευτείτε από (ή εάν δεν έχετε την δυνατότητα να πειθαρχήσετε) στους οιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, μην συνεχίσετε την διαδικασία λήψης επιλέγοντας το «ΑΚΥΡΟ».

 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  Η Εταιρεία ενδέχεται από καιρού εις καιρόν να βελτιώνει, να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους Όρους και να δημοσιεύει ένα αντίγραφο των τροποποιήσεων αυτών στην παρούσα ιστοσελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευτείτε (ή δεν έχετε την δυνατότητα να πειθαρχήσετε) με το Συμφωνητικό όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, τότε συμφωνείτε ότι η μοναδική αποκατάσταση είναι να παύσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αποστέλλοντας το μήνυμα κειμένου «STOP GAME» στον αριθμό 54033 . Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας αποτελεί την αποδοχή σας να δεσμευτείτε από το τροποποιημένο Συμφωνητικό.

 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω υποστηριζόμενων ασύρματων συσκευών, που διαθέτουν για σας δεδομένα προς λήψη, μηνύματα, υπηρεσίες συνομιλίας, πληροφόρηση και διασκέδαση μέσω κινητού, όπως ήχους κινητού, φωνητικό ταχυδρομείο, παιχνίδια και γραφικά (συνολικά, οι «Λήψεις»).

 4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Συμφωνείτε ότι δεν θα επιτρέψετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας ως έχει αναγνωριστεί από τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να προστατεύετε, την Εταιρεία, τους συνεργάτες της, τις γονικές της, τις θυγατρικές της, τους αντιπροσώπους της, τα μέλη των θυγατρικών και / ή τους κατέχοντες άδεια της, αναλόγως, έναντι της οιασδήποτε καταχρηστικής, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης χρήσης του λογαριασμού σας. Η Εταιρεία θα δικαιούται να στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τον ασύρματο λογαριασμό για την κινητή συσκευή από το οποίο λαμβάνονται δεδομένα ευθύνεται για την εξ' ολοκλήρου χρήση της Υπηρεσίας μέσω του εν λόγω ασύρματου λογαριασμού. Η Εταιρεία δεν θα επιστρέψει ποσά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δεν εξουσιοδότησαν την χρήση του ασύρματου λογαριασμού για την λήψη μίας Λήψεως.

  Αναγνωρίζεται ότι ορισμένες Λήψης διαθέσιμες μέσω της Υπηρεσίας υποστηρίζονται μόνον από ορισμένα είδη ασύρματων συσκευών. Παραδείγματος χάριν, για να λάβετε ένα πολυφωνικό ήχο τηλεφώνου, πρέπει να διαθέτετε μία ασύρματη συσκευή η οποία (α) να υποστηρίζει τους πολυφωνικούς ήχους, (β) να υποστηρίζει γραπτά μηνύματα και (γ) να διαθέτει ένα πλάνο το οποίο να υποστηρίζει την ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Παρομοίως, για να λάβετε ένα μονοφωνικό ήχο τηλεφώνου, η ασύρματη συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τους μονοφωνικούς ήχους και το πλάνο σας πρέπει να υποστηρίζει τα μηνύματα κειμένου. Εάν επιχειρήσετε να λάβετε την οιανδήποτε Λήψη η οποία δεν δύναται να υποστηριχθεί από την ασύρματη συσκευή σας, συμφωνείτε ότι δεν θα δικαιούστε την οιανδήποτε επιστροφή χρημάτων ή πιστώσεων. Εάν αστοχήσετε στην λήψη μίας Λήψεως λόγω της συμφόρησης του δικτύου ή της μη διαθεσιμότητας, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην διεύθυνση info.gr@ccsupport.biz οπότε η Εταιρεία θα αποστείλει εκ νέου την εν λόγω Λήψη. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παρέχει η Εταιρεία την οιανδήποτε επιστροφή χρημάτων σε εσάς λόγω της αδυναμίας λήψης των οιονδήποτε Λήψεων.

  Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνον συμφώνως προς τους Όρους του παρόντος Συμφωνητικού και των οιονδήποτε τροποποιήσεων του, όπως επίσης συμφώνως προς τους οιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους που ενδέχεται να παρουσιαστούν από καιρού εις καιρόν σε σχέση με το οιοδήποτε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή λειτουργία της Υπηρεσίας.

  Η Υπηρεσία διατίθεται για την δική σας προσωπική χρήση. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν επιτρέπεται να μεταδώσετε ή να αναμεταδώσετε, να εκπέμπετε ή να εκπέμπετε εκ νέου ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για τον οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των Λήψεων. Επί παραδείγματι, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε ή να διανείμετε την Υπηρεσία ή τις Λήψεις με οιονδήποτε τρόπο δια τον οποίο δεν έχει σαφώς παραχωρηθεί εξουσιοδότηση από την Υπηρεσία.

  Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε (να εξουσιοδοτήσετε, να ενημερώνετε ή να υποστηρίξετε τις προσπάθειες τρίτων) να καταστρατηγήσετε, να ασκήσετε ανάστροφη σκευωρία, να δυσφημήσετε, να δημιουργήσετε ρήξη ή να αλλοιώσετε με οιονδήποτε τρόπο ή να επέμβετε στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των Λήψεων. Συμφωνείτε να ενημερώνετε πάραυτα την Εταιρεία σχετικά με τους εν λόγω χρήστες άνευ εξουσιοδοτήσεως ή σχετικά με τις απόπειρες τους. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι οι Λήψεις οι οποίες είναι διαθέσιμες ως μέρος της Υπηρεσίας αποτελούν ιδιοκτησία και ή η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της είναι κάτοχοι αδείας.

  Η Εταιρεία σας παραχωρεί μία περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητού δικαιώματος δυνατότητα να λαμβάνετε από τις Λήψεις προς την συμβατή σας συσκευή αποκλειστικά και μόνον για την δική σας μη εμπορική χρήση. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν επιτρέπεται να λάβετε, να αναπαράγετε, να προσαρμόσετε, να προβάλλετε, να εκτελέσετε, να μεταβιβάσετε, να διανέμετε ή να χρησιμοποιήσετε τις Λήψεις με οιονδήποτε άλλον τρόπο, με εξαίρεση ότι ρητώς προβλέπει το παρόν Συμφωνητικό. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτείτε, να ενθαρρύνετε ή να επιτρέπετε τις οιεσδήποτε Λήψεις που έχετε χρησιμοποιήσει ή αποκτήσατε να αναπαραχθούν, να προσαρμοστούν, να προβληθούν, να εκτελεστούν, να μεταφερθούν, να διανεμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν με οιονδήποτε άλλο τρόπο από τον οιονδήποτε τρίτο, και συμφωνείτε επίσης ότι θα λάβετε όλα τα λογικά μέτρα έτσι ώστε να αποτρέψετε την οιανδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και / ή άλλη χρήση τους.

  Παρακαλούμε προωθείστε τις οιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν την Υπηρεσία προς το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση: info.gr@ccsupport.biz ή τηλεφωνήστε στον αριθμό τηλεφώνου 2111982818

 5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

  Ζητώντας μία Λήψη, εξουσιοδοτεί τον ασύρματο φορέα σας να σας χρεώσει με τις κατάλληλες αντιμισθίες απ' ευθείας στον λογαριασμό της ασύρματης υπηρεσίας.
  Συμφωνείτε ότι ο ασύρματος φορέας σας θα είναι εξουσιοδοτημένος έτσι ώστε να συλλέγει τους αντιστοιχούντες φόρους και να χρεώνει την οιανδήποτε αξία επιβαρύνσεων που ενδέχεται να αντιστοιχεί για την χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών της Υπηρεσίας.

  Νόμιμη αποποίηση ευθυνών:

  Για εξυπηρέτηση πελατών στείλτε ένα email στη διεύθυνση info.gr@ccsupport.biz. Με την εγγραφή σας για αυτή την υπηρεσία επιβεβαιώνετε ότι δέχεστε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας. Θα χρεώνεστε μόνο 2,ο8 Ευρώ ανά ληφθέν μήνυμα με μέγιστο αριθμό μηνυμάτων ανά εβδομάδα τα 3μηνύματα. Μπορείτε να αποδεσμευτείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη συγκεκριμένη υπηρεσία στέλνοντας ένα γραπτό μήνυμα (απλής χρέωσης) με τη STOP GAME στο νούμερο 54033 . Το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Πρέπει να είστε κάτοχος της συγκεκριμένης συσκευής και να είστε τουλάχιστον 18 χρονών ή να έχετε την άδεια των γονέων ή κηδεμόνων σας. Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2111982818.

  Η Εταιρεία ενδέχεται να συμπεριλάβει στην Υπηρεσία την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές αγορές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η οιαδήποτε εγγραφή κάνετε για ηλεκτρονικές αγορές αποτελεί την πρόθεση σας και την αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων και των οιονδήποτε επιπρόσθετων όρων που αφορούν τις εν λόγω αγορές. Έχετε την δυνατότητα να αποσύρετε την αποδοχή σας για τα εν λόγω συμφωνητικά αποστέλλοντας μία έγγραφη ενημέρωση στην Εταιρεία. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ηλεκτρονικές αγορές σας προσφερθούν από τρίτον, τότε αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη ή υπεύθυνη απέναντί σας δια τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που εσείς προμηθευτήκατε.

 6. ΑΝΑΡΜΟΣΤΟ Ή ΑΠΡΕΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  Η Εταιρεία δεν είναι υπόλογη απέναντι σας για το οιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικά τα ποία περιέχονται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει στην οιανδήποτε Λήψη ή σε οιαδήποτε άλλη εκδοχή της Υπηρεσίας που ενδεχομένως να τα βρίσκετε απρεπή.

 7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ COOKIES

  Η Εταιρεία επιτρέπει την χρήση των cookies, με παρόμοιο τρόπο που αυτό πραγματοποιείται σε ένα πρόγραμμα Περιήγησης Διαδικτύου. Η εν λόγω ενέργεια επιτρέπει στην Εταιρεία να εγκαταστήσει cookies δια λογαριασμό σας όταν παρακολουθείτε το οιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός και αν έχετε απενεργοποιήσει τα cookies. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τα cookies, ενδεχομένως να σας ζητηθεί να παρέχεται τους κωδικούς πρόσβασής σας κάθε φορά που εισέρχεστε στα περιεχόμενα επιπλέον κάποιες υπηρεσίες της Εταιρείας ενδέχεται να μην λειτουργούν καταλλήλως.

 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Στην παρούσα ιστοσελίδα προβάλλονται εμπορικά σήματα, λογότυπα και επωνυμίες που προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία και τα οποία βρίσκονται στην ιδιοκτησία των παρόχων ή τρίτων.

  Η Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των Λήψεων, και μέρη αυτών, ενδέχεται να περιλαμβάνει ή να αποτελείται από υλικό το οποίο υπόκειται σε κατοχύρωση ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την χρήση των προαναφερθέντων υπόκεινται στους Όρους του παρόντος Συμφωνητικού, στην εν ισχύ σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης αλλά άνευ περιορισμού σε αυτήν την εν ισχύ σχετική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως και οιονδήποτε εφαρμοστέων συμφωνητικών αδείας τελικού χρήστη. Η χρήση της Υπηρεσίας και των Λήψεων από εσάς υπόκειται σε άδεια, δεν θα αποκτήσετε δικαιώματα κυριότητας στην Υπηρεσία ή τις Λήψεις μέσω του παρόντος Συμφωνητικού.

 9. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, και προσβλέπει στο να πράξετε και εσείς το ίδιο. Εάν γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι η οιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας ή των Λήψεων αποτελεί καταστρατήγηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να αποστείλετε μία γνωστοποίηση στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info.gr@ccsupport.biz. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι πληροφορίες:
  (α) μια φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός ατόμου το οποίο να έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί δια λογαριασμό του ιδιοκτήτη της πνευματικής ιδιοκτησίας,
  (β) την περιγραφή της πνευματικής εργασίας ή εργασιών με κατοχύρωση ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων, που φέρεται ως καταστρατηγημένη,
  (γ) την θέση των φερομένων ως καταστρατηγημένων εργασιών,
  (δ) τις εν ισχύ πληροφορίες επικοινωνίας με εσάς, (δηλαδή, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, και ηλεκτρονική διεύθυνση),
  (ε) μία δήλωση καταγγελίας ότι «καλή τη πίστη» η χρήση των w εργασιών με κατοχυρωμένη ιδιοκτησία πν.

 10. Επεξεργασία Πληροφοριών

  Προκειμένου να παρέχει Υπηρεσίες Περιεχομένου στον Τελικό χρήστη, η Εταιρεία συγκεντρώνει και κατέχει ορισμένα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα κίνησης σχετικά με τον Τελικό χρήστη, τα οποία θα χρησιμοποιεί η ίδια ή κατά τα συνεργαζόμενα με αυτήν πρόσωπα για τους εμπορικούς τους σκοπούς.

  Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Τελικού χρήστη αποκλειστικά όπως περιγράφεται στη δήλωση απορρήτου της, η οποία μπορεί να προβληθεί και ληφθεί από την τοποθεσία στο web. Ανά πάσα στιγμή η εταιρεια θα επεξεργάζεται πληροφορίες του Τελικού χρήστη σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς απορρήτου. Ο τελικός χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην προαναφερθείσα επεξεργασία.

  Επιλογή Εφαρμοστέου Δικαίου
  Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

  Πάροχος Υπηρεσιών: Pinico BV Celllyobi . Διεύθυνση: Cruquiuskade 251, 1018 AM, Άμστερνταμ, Ολλανδία. Πάροχος Σύντομου Κωδικού: NTH AG, Waaghaus-Passage 8, 3011 Bern,Switzerland. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την NTH AG Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών : 2111982818.